สไปเบอร์ บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดตั้งโรงงานผลิตโปรตีนสังเคราะห์ที่มีชื่อว่า Brewed Protein™
ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิตหลายร้อยตันต่อปี และคาดว่าผลผลิต-
เชิงพาณิชย์จะออกสู่ตลาดภายในปี 2021 โรงงานการผลิตที่ไทยประกอบไปด้วยกระบวนการสร้างโปรตีนด้วยวิธีทางชีวภาพ
และกระบวนการทำให้โปรตีนบริสุทธิ์ในระดับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางแผนให้โรงงานในไทยแห่งนี้เป็นโรงงาน
ต้นแบบให้กับบริษัทอื่นที่เช่าสิทธิการผลิตโปรตีนสังเคราะห์ของเราในอนาคต เรากำลังมองหาผู้ร่วมงานที่มีแนวคิดเดียวกัน
มีความใส่ใจในรายละเอียด และสามารถสร้างสมดุลในการทำงานตามแผนธุรกิจขนาดใหญ่ได้ รวมทั้งมีความสนใจในการผลิต
วัสดุใหม่เพื่ออนาคตร่วมกัน

แบบฟอร์มสมัครงาน

สไปเบอร์ มุ่งเน้นการทำงานที่สร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมที่เราอยู่ให้เป็นสังคมที่มีความยั่งยืนได้อย่างเป็นจริง
เรากำลังมองหาผู้ร่วมงานที่พร้อมจะแบ่งปันความคิดและร่วมสร้างสรรค์คุณค่าของสิ่งที่เรากำลังมุ่งมั่นทำอยู่ไปด้วยกัน
หากคุณสนใจจะเป็นส่วนหนึ่งของสไปเบอร์ กรุณากรอกแบบฟอร์มและแนบเอกสารที่จำเป็นตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่าง
คุณจะได้รับการตอบกลับทางอีเมลภายในหนึ่งสัปดาห์ โปรดส่งใบสมัครของคุณทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น เนื่องจากบริษัท
ไม่รับการสมัครทางไปรษณีย์

การสัมภาษณ์งาน

ผู้สมัครที่ผ่านขั้นตอนการคัดกรองเอกสารแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ อาจมีรอบการสัมภาษณ์เพิ่มเติม
เพื่อความชัดเจนในบางกรณี

การสัมภาษณ์รอบแรก
(ประมาณ60 นาที)
หลังจากนัดวันและเวลาของการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วการสัมภาษณ์จะถูกจัดผ่านทาง Online ตามวันเวลาที่ตกลงไว้
(หากผู้สมัครไม่สะดวก อาจมีการพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อหาช่องทางการสัมภาษณ์ที่เหมาะสม)
การสัมภาษณ์รอบที่สอง
(ประมาณ60 นาที)
หลังจากนัดวันและเวลาของการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วการสัมภาษณ์จะถูกจัดผ่านทาง Online ตามวันเวลาที่ตกลงไว้
(หากผู้สมัครไม่สะดวก อาจมีการพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อหาช่องทางการสัมภาษณ์ที่เหมาะสม)
การสัมภาษณ์รอบสุดท้าย
(ประมาณ 60 นาที)
การสัมภาษณ์จะถูกจัดขึ้นที่บริษัทตามวันเวลาที่ตกลงไว้ (หากผู้สมัครไม่สะดวกอาจพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อหาช่องทาง
การสัมภาษณ์ที่เหมาะสม)

ขออภัยในความไม่สะดวก
ไม่สามารถส่งไฟล์เอกสารสมัครงานได้เนื่องจากข้อผิดพลาดของระบบ
กรุณาส่งเอกสารสมัครงานของท่านไปที่ thai-recruiting@spiber.inc
(ที่อยู่อีเมล์ผู้รับผิดชอบด้านการสรรหาพนักงานของเรา) ได้โดยตรง

เรซูเม่*
หลักฐานการศึกษาสูงสุด*
เอกสารอธิบายจุดเด่นที่น่าสนใจในตัวคุณ*
เหตุผลในการสมัคร*
ไฟล์เพิ่มเติม
ชื่อสกุล*
ชื่อจริง
*
*
เพศ
Eメールアドレス*
โทรศัพท์*
ประเทศ*
รหัสไปรษณีย์*
รัฐ / จังหวัด*
ที่อยู่*
กรุณาระบุว่า คุณรู้จัก Spiber ได้อย่างไร
ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)