FAQ & Contact

การสอบถามเกี่ยวกับบริษัท:

หากมีข้อสงสัยนอกเหนือจากในรายการ FAQด้านล่าง โปรดติดต่อเราโดยกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มต่อไปนี้ก่อนติดต่อเราโปรดรับทราบว่า:

  • Spiber Group ไม่มีการเรี่ยไร การรับไอเดีย การรับข้อเสนอ หรือการรับยื่นสิ่งประดิษฐ์
  • เราจะพยายามตอบคำถามทั้งหมดอย่างทันท่วงที แต่เวลาในการตอบคำถามขึ้นอยู่กับเนื้อหาคำถาม

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ความสัมพันธ์ระหว่าง Spiber (Thailand) Ltd. และ Spiber Inc.
Spiber (Thailand) Ltd. เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผง Brewed Protein™ ให้กับ Spiber Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเรา
ในปัจจุบันเราเน้นไปที่การผลิตเพื่อให้ได้ผง Brewed Protein™ บริสุทธิ์เท่านั้น โดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแปรรูปหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตลำดับถัดไป แม้ว่าเราจะมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทดสอบ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางการผลิต แต่ Spiber Inc. ยังคงเป็นศูนย์กลางหลักในการวิจัยและพัฒนาของ Spiber group
การให้ข้อมูล
ในปัจจุบัน ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อไปนี้นอกจากที่ได้ประกาศให้สาธารณะรับรู้ เพื่อการควบคุมและรักษาความลับของ
บริษัท เช่น สถานการณ์ดำเนินกิจการและการเงิน ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (กระบวนการผลิต ต้นทุน ราคา
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการและอื่น ๆ
การมอบตัวอย่างและการจำหน่าย
เราไม่มีนโยบายมอบหรือจำหน่ายตัวอย่างผง Brewed Protein™ หรือเส้นใยของเรา ในปัจจุบันผง Brewed Protein™
ทั้งหมดที่ผลิตในโรงงานของเราถูกสงวนไว้สำหรับการแปรรูปโดย Spiber Inc. เท่านั้น จึงไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป
สำหรับผู้ที่สนใจซื้อผง Brewed Protein™ หรือเส้นใย สามารถสอบถามโดยตรงไปที่ Spiber Inc.
การวิจัยร่วมกัน
การวิจัยและพัฒนาของ Spiber Group ดำเนินการโดย Spiber Inc. เป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ โดยปกติเราจึงไม่มีส่วนใน
การพิจารณาตอบรับการร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา บุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องการเสนอความร่วมมือดังกล่าว
โปรดสอบถามโดยตรงไปที่ Spiber Inc.
การเยี่ยมชมและการยื่นข้อเสนอแนะ
ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ปัจจุบันเราไม่สามารถตอบรับการเข้าเยี่ยมชมที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าได้ สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะ
ปรึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอต่างๆ กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้าทุกครั้ง และแม้ว่าบริษัทของเราจะมีสำนักงานในกรุงเทพฯ แต่
โดยพื้นฐานแล้วพนักงานทั้งหมดจะประจำอยู่ที่โรงงาน ดังนั้นจึงขอให้แจ้งการนัดหมายมาที่โรงงานในจังหวัดระยอง
การรับสมัครงาน
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครโปรดไปที่หน้าร่วมงานกับเรา

แบบฟอร์มติดต่อ
(ช่องที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล) กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เราอาจไม่สามารถตอบคำถามที่ส่งมาในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษได้

Due to a system error caused by our spam protection system, your inquiry could not be submitted at this time.
We apologize for the inconvenience, but please contact our inquiry team at the following email address: contact@spiber.inc

ประเภทคำถาม*
ประเภทองค์กร*
ชื่อสกุล*
 
ชื่อองค์กร
แผนก/ส่วนงาน
URL
Eメールアドレス*
หมายเลขโทรศัพท์ (+รหัสประเทศ)*
เรื่องที่สอบถาม
คำถาม*